מבצע גיוס למען החזקת פעילות מרכז ואתר אשירה שמים תל אביב

“אין עני אלא בדעת”
הזהר הקדוש  :   
תא חזי, כל מי שיש לו חלק בקירוב בנים רחוקים לאביהם שבשמים , גורם להכניע הסטרא אחרא , וגורם שיתעלה הקב”ה . והוא מקיים את כל העולם הזה והעולם הבא , וזוכה לראות בנים לבניו , זוכה לעשירות , וזוכה לעולם הבא . וכל בעלי דינים אין יכולים לדון אותו . ובעולם הבא נפתחים לפניו י”ב שערי גן עדן , להשתעשע עם היושבים שםעליונים ותחתונים העידו עדות עליו כי המלך והמלכה רוצים לשמוח עמו. ואז מזדמנים שני מלאכים להעיד ואומרים : אנו מעידים על פלוני בן פלוני שקירב רחוקים לאביהם שבשמים . ומתמלא השכינה אז בשמחה שלמה שבנו הרחוק חזר אליו.ואומר רבי שמעון  בר יוחאי: מעיד אני עלי שמים וארץ שבשעה זו מוסרים בידו של אדם זה שבעים מפתחות שכל אוצרות קונו כלולים בו , ויכול ליכנס לשבעים עולמות גנוזים שאין לשום אדם רשות ליכנס לשם מבלעדי אדם זה. ומברך אותו הקב”ה בכל הברכות שנתברך בהם אברהם אבינו שגם הוא קירב אנשים לקב”הכי הנותן צדקה לעני , זוכה לכמה טובות , אבל המזכה ומקרב רחוקים , זוכה להרבה יותר , כי מתקן הוא את נפשו וגורם להכניע כוחות הסטרא אחרא בעולם
 
קהל יקר לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה  .
עקב צמצומים של חלק מהתורמים הקבועים שלנו  –  אנו פונים אליכם כדי לעזור ולתמוך בפעילות הענפה שלנו במרכז תל אביב ובאתר העולמי שלנו שמחזק ומקיים רוחנית מאות אלפים ברחבי העולם  . 

פעילויות מרכז שמים אשירה:

 • הרבנית ימימה מזרחי שעור שבועי   והפצת השעור בכל רחבי העולם 
 • הרב מיכי יוספי  ,  הרב נתן כהן , הרב בועז בצלאלי ,  הרב רוני אילון,    –  שעור שבועי במרכז ובאתר
 • אורנה סלע  –  שיטת ימימה    –  שני שעורים בשבוע
 • פעיליות בשבתות ובחגים  –  אירוח מתקרבים  לסעודות  שבת וחג 
 • מסיבות והופעות בחגים וראשי חודשים
 • מסעות  לקברי צדיקים  בארץ  ובחול  –  אהרן הכהן ,  יוסף הצדיק  ,  רבי נחמן  ,  הבעש”ט    רבי לוי יצחק  ,    ועוד …..
 • סדנאות פיזיות ואינטרנטיות  –    שיויתי  רוני אילון  ,  רחל בולטון  ,  מזל כהן  ,  זיוה מאיר ,   ועוד …..
 • יעוץ והכוונה בתהליכי חזרה בתשובה ,שלום בית וחינוך ילדים….
 • לימוד אישי וחברותות   לקהל גדול  שרוצה בכך אחרי שמיעת השיעורים  
 • שעורים וסדנאות ברחבי הארץ   באוניברסיטאות  וחוגי בית . 
 • פרוייקט “קהילות עולם התשובה”
 • פרוייקט מוזיקה  “מאמי” של שנים רבות
 

אתם יכולים להיות שותפים לכל פעילות הקירוב הזאת בלחיצת כפתור אחת .

כל אחד כמה שהוא יכול .. 

ויבואו עליכם כל הברכות שכתובות בתורה למי שעוזר להשיב את בניו של הקדוש ברוך הוא הביתה ..

0 ש"ח
המטרה
0 ש"ח
נאסף עד כה
0
תורמים