מסע של תפילה והתעלות לענקי החסידות בפולין

הר' ימימה מזרחי

רוני ונורית אילון הירש


13-16/11/16 | ימים א'-ד' | י"ב-ט"ו חשון

ליז'נסק - ר' אלימלך (הרבה' של כל הרבס')
רימנוב - צאנז - קרקוב - אושוויץ


לקבלת פרטים הירשמי כאן