סדנת תעצומות הרשמה

ניתן להרשם ולשלם לסדנא דרך כפתור התשלום