תשלום עבור האירוע בניו יורק

30 דולר בחודש למשך שנה

12 דולר בחודש למשך 30 חודשים