כל הפוסטים באורית מרטין

אורית מרטין – איש ואשה והשכינה שבניהם
אורית מרטין

אורית מרטין – איש ואשה והשכינה שבניהם

איש ואשה והשכינהשבינהם מאת: אורית מרטין         במשך המאההעשרים, נשים בעולם המערבי חיפשו שוויון זכויות עם הגברים.

אורית מרטין – שלושת הערוצים של האישה להתפתחות רוחנית – חלק 3
אורית מרטין

אורית מרטין – שלושת הערוצים של האישה להתפתחות רוחנית – חלק 3

                                               הדלקת הנר   על חוה כתוב במשלי : "היא כיבתה אתנרו של אדם הראשון- שכתוב בו -נר ה’ נשמת

אורית מרטין – שלושת הערוצים של האישה להתפתחות רוחנית – חלק 2
אורית מרטין

אורית מרטין – שלושת הערוצים של האישה להתפתחות רוחנית – חלק 2

ערוץ טהרת המזון  )חלה)–חיבור בין הנשמה לגוף   הערץ השני בהתפתחותה הרוחנית של האשהכעיקר הבית, נקרא – חלה –ומשמעו- כל

אורית מרטין – שלושת הערוצים של האישה להתפתחות רוחנית
אורית מרטין

אורית מרטין – שלושת הערוצים של האישה להתפתחות רוחנית

שלושת הערוצים של האישה  להתפתחות רוחנית:                        טהרה, חלה ונר   כדי