כל הפוסטים באורנה מימון

ימי בין המיצרים | אורנה מימון
אורנה מימון

ימי בין המיצרים | אורנה מימון

  בס"ד יחיד השם משגיח ומנהיג את העולם  "בחסד וברחמים רבים"  וכל אשר עושה איתנו הכל לטובה. אפילו מה שעובר

מסור  T- אורנה מימון
אורנה מימון

מסור T- אורנה מימון

                                                                                                                                                                                                             מסור A מסור B המסור T המסורT  ניסר וניסר שייף וליטש   ומה שנראה לו השאיר ומה שלו

רכבת החיים
אורנה מימון

רכבת החיים

        רכבת החיים מאמר שנכתב עבור חברותי היקרות שצריך להעיר לקראת הגאולה הקרובה – כולן השתתפו בעריכת