ארכיון של: יוני 2008

מודעות 4 שוש גבאי
מודעות עצמית

מודעות 4 שוש גבאי

  מודעות עצמית – שיעור רביעי מרצה: הגב’ שוש גבאי תהליך של שינוי בס"ד                                                                                                             ב’ כסלו, תשס"ח                                                                                                             12