כל הפוסטים באף אחד לא יכול לקחת ממך את חוויות החיים