כל הפוסטים בלכו נרננה

“שמים” | הצטרף אלי למיזם מדהים זה | זורעים זרעים של אהבה יהודית מקורית בלבבות הדור הבא
מובלטים

“שמים” | הצטרף אלי למיזם מדהים זה | זורעים זרעים של אהבה יהודית מקורית בלבבות הדור הבא

שלום ידיד שמים ! אני כותב לך, בגלל שמרכז שמים צריכים את עזרתך והם צריכים אותה עכשיו! הרעיון מאחורי הפרוייקט