כל הפוסטים במלחמה נגד יצר הרע

כי תצא למלחמה | רחל וינשטיין
מאמרים

כי תצא למלחמה | רחל וינשטיין

הפרשה הזו פותחת בדין אשת יפת תואר. אם אדם יצא למלחמה, וראה אישה יפה, לפני שהוא יכול לקחת אותה, כלומר