כל הפוסטים בפרשת בהר-בחוקותי

ימימה מזרחי – פרשת בהר-בחוקותי
אמונה ובטחון

ימימה מזרחי – פרשת בהר-בחוקותי

אנחנו קוראות השבוע את פרשות ‘בהר’ – ‘בחוקותי’ . בפרשת ‘בהר’ כתוב “וידבר ה’ אל משה בהר סיני לאמר” –