כל הפוסטים בשיעורי וידיאו של הרבנית ימימה מזרחי

Yemima Mizrachi – p’ vayetse with Multilingual Subtitles
Ashira Worldwide

Yemima Mizrachi – p’ vayetse with Multilingual Subtitles

Ashira Worldwide – with multilingual translations – to choose language click “cc” at upperright corner of the player תודה לשרה