כל הפוסטים בתרומה

רוצים? לפרשת תרומה | רחל וינשטיין
כותבות

רוצים? לפרשת תרומה | רחל וינשטיין

רוצים? לפרשת תרומה | רחל וינשטיין ויקחו לי תרומה ושכנתי בתוכם. אמן, שה’ ישכון בתוכנו. איזו מתנה. אני קונה. אבל

“שמים” | הצטרף אלי למיזם מדהים זה | זורעים זרעים של אהבה יהודית מקורית בלבבות הדור הבא
מובלטים

“שמים” | הצטרף אלי למיזם מדהים זה | זורעים זרעים של אהבה יהודית מקורית בלבבות הדור הבא

שלום ידיד שמים ! אני כותב לך, בגלל שמרכז שמים צריכים את עזרתך והם צריכים אותה עכשיו! הרעיון מאחורי הפרוייקט