ארכיון

עזרה בטהרה
הרצאות ווידאו

עזרה בטהרה

ברוך ה’-  כדי לעזור בשמירת דיני הטהרה לנשים – מצאנו שני פתרונות קלים וטובים – גם לאלה שיודעות אבל זקוקות