נסיעת נשים לאומן ב"זאת חנוכה"

הר' ימימה מזרחי

רוני ונורית אילון הירש

הופעה הזמרת נרקיס


9-11.12 | ראשון עד שלישי | א'-ג' טבת


לפרטים והרשמה התקשרי 0722-146-146

או השאירי את פרטיך ונשוב אליך בהקדם
רגעים מיוחדים מהנסיעה לאומן של מרכז אשירה והר’ ימימה מזרחי | חנוכה תשע”ח

Loading the player ...

רגעים מיוחדים מהנסיעה לאומן של מרכז אשירה והר’ ימימה מזרחי | חנוכה תשע”חLoading the player ...דברי הר' ימימה מזרחי על הנסיעה

עליית נשים לקברי צדיקים נתפסת לא אחת כ מנהג לא מובן במקרה הטוב וכאמונה טפלה במקרה הרע. מאז ומעולם, היוו הצדיקים, בחייהם ובמותם מוקדם פנייה לנשים במצוקתן. גדולי תורה ידעו כי הצער הנשי מגלם את מצוקת השכינה, והנשים מצידן, ידעו שההליכה אל הנביא חודש ושבת, יש בה כדי לנסוך בהן כח.

צדיקים היו מוכנים למחול על כבודם ובלבד שיישמר כבודה של בת ישראל: על רבי מאיר בעל הנס מסופר שהיה דורש באזני הנשים מדי ערב שבת בענייני היום. פעם אחת, זעם איש על אשתו שהגיעה מאוחר משיעורו של ר\' מאיר, והכריח אותה ללכת ולירוק בפרצופו של הרב. כשהגיעה האישה, מבוהלת, לר\' מאיר, עוד לפני שהספיקה לבטא את מצוקתה, אמר לה ר\' מאיר שהוא חש בעינו וכדי להתרפא הוא זקוק למישהו שיירק בעינו שבע פעמים, כל זאת כדי שיניח לה בן הזוג....

ר\' עקיבא היה דואג לנשים עוד לפני שפרצה מחלוקת כלשהי ,כשהתיר להן התקשט גם בימי הרחקה כדי שלא יתגנו בעיני בעליהן, ואף קישט את אשתו ב"עיר של זהב".

הקשר ההדוק הזה בין נשים לבין צדיקים גדולים הוא שילד את המושג ה"זיארה", העלייה לקברי צדיקים בהנחה שגדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם ולו מן העובדה הפשוטה, שבקברם, הם נגישים יותר לנשים... 
כך יושבת תמר "בפתח העיניים" מצפה לגאולה, ורש"י מפרש- שישה ליד קברו של אברהם אבינו כדי שיעורר עליה רחמים. כך רצה אשת עובדיה במצוקתה לבית הקברות וכך הניחה אישה בשנת תקפ"ג את בנה המת על קברו של רבי שמעון ולא זזה משם עד שחזר לחיים.

מה כוחה של תפילה אצל צדיקים? לפי הגר"א "בזמן שאין לשכינה מקום לנוח אצל צדיקים בדור , אז היא שורה על הצדיקים שוכני עפר. נמצא שמקום מנוחת צדיקים הוא מקום השראת השכינה (הגהות על תיקוני הזוהר כ"ב ע"ב ) לפי ה"אש קודש", הצדיק שבקבר מצטער בצער האדם שהגיע אליו לשפוך שיחו וכדי שלא לצער את הצדיק, יענה הקב"ה למתפלל... ולפי בעל ה"קב ישר" עצם הטלטלה שבנסיעה לקברות צדיקים, הצפיפות והדחק, מכפרת כגלות וכמוות. ולו בשל כך "כדאי הוא ר\' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק"!

אני מאחלת לכולנו נסיעה מהנה ומועילה – ושבזכות הצדיקים שאותם נבקר, ה\' ישמע את תפילותינו ויעזור לכל אחת ואחת וייתן לה את מבוקשה.

ימימה מזרחי
* ההכנסות קודש לפעילות עמותת 'אשירה-שמים' לקירוב והפצת תורה